Basseng

Drift og vedlikehold

Svømmebasseng, Vannbehandling – Drift og vedlikehold

Klorbasseng - Hvor ofte skal jeg tilsette klor til bassenget?

Det må alltid være et innhold av fritt klor på mellom 1,0 og 3,0 mg/l i bassenget. I den delen av sesongen hvor solen skinner og det bades mye, bør du måle klorinnholdet i bassenget hver kveld og tilsette klor hvis nivået er under 1,0 mg/l.
Skriv inn klor- og pH-målingene dine i «Bassengkalkulatoren» på saniklar.no og få vite hvor mye du skal tilsette.
Bruk HTH klor, Saniklar Super Boost Granulat, Day Tabs eller Tempo Sticks for å unngå klorlås. Hvis du vil ha stabilisert klor, anbefales det å bruke Saniklar Maxi 2000 eller Saniklar Maxi 2500 Multifunction tabletter.

Klorbasseng - Hvor ofte skal jeg justere pH-verdien?

For å sikre at kloret virker effektivt i vannet, er det viktig å ha en pH-verdi som ligger så nær 7,0 som mulig. Test gjerne pH-verdien flere ganger ukentlig og alltid før du tilsetter mer klor. Juster pH-en til 7,0 ved behov. Skriv inn pH-målingen din i «Bassengkalkulatoren» på saniklar.no og få vite hvor mye du skal tilsette.
En stabil pH-verdi rundt 7,0 gir et flott basseng med et minimalt forbruk av klor!

Klorbasseng - Hvordan måler jeg klor, pH og alkalinitet i bassenget?

Den beste målingen får du ved å bruke en elektronisk SmartTest som måler både klor, pH, cyanursyre og alkalinitet. Alternativt kan du bruke en Pool/bassengtester 2i1 som måler klor med DPD1-tabletter og pH med fenolrødtabletter eller Multipool/bassengtester 5i1 som i tillegg måler TA, Hardhet og Cyanursyre. Teststrips kan også brukes til kontrollmåling. Skriv inn klor- og pH-målingene dine i «Bassengkalkulatoren» på saniklar.no og få vite hvor mye du skal tilsette.
Vannkjemi samt bassengsalt skal tilføres utblandet i en bøtte med vann og spres rundt i bassenget mens sirkulasjonen går. Doseringene er ment å være retningsgivende og kan variere. Vannet testes med strips, tablettester, digital tester og copper test kit
For mer informasjon, se produktmanualer og www.vaba.no under Brosjyrer.

Oppstart, lengre fravær

pH skal være 7,0-7,6ppm (eClear Klorfritt vannbehandlingssystem 6,8-7,0ppm)
For lav pH medfører agressivt vann, som bla er skadelig for bassengutstyr og liner, øyeirritasjon. For høy pH, medfører bla. dårligere virkning på klor, hudirritasjon, uklart vann, kalkfelling pH+ 15gr pr m3 hever pH med 0,2ppm pH- 15gr pr m3 reduserer pH med 0,2ppm se pakningsinstruks.
Vannet sjokkbehandles med 70G/% klorgranulat, normalt 100-120gr pr 10m3 vann, følg
pakningsinstruks, NB Overdekking/sikkerhetsstrekk skal ikke stenges før det har gått 4 timer etter sjokkbehandling.
Deretter måles Total Alkalinitet TA, verdiene skal normalt være 80-120ppm, for å heve 10ppm pr m3, tilfør 15gr TA+, følg pakningsinstruks
Sjekk vannets hardhet, normal verdi 200-400ppm. For å heve hardheten med 10ppm tilføres Kalsium opp CA+, 15gr pr m3, følg pakningsinstruks
eClear Klorfritt vannbehandlingssystem skal ha en hardhet på min. 250-350ppm
Klorbasseng/Saltvannsklorinator, Total klor 1-3ppm

• Total Klor er summen av Fritt Klor og Bundet Klor,
• Fritt Klor med normalverdier 06-1,9. Fritt Klor er det som gir god desinfeksjon mens
• Bundet Klor 0,0-0,5 dannes i forbindelse med at klor reagerer med visse forurensinger som gjør at det oppstår kloraminer som gir den ubehagelige klorlukten. Om verdien på Bundet Klor er for høy skal det sjokklores for å oksidere bort kloraminer og frigjøre Bundet Klor.
NB! eClear instruksen SKAL leses - eClear Klorfritt, Ved basseng opptil 60m3 kjøres systemet ca 8 timer, bruk Timer på sirkulasjonspumpe, eventuelt installer egen time.
Rengjør kamrene, bytt UV-pære og la aldri kobberverdien overstige 0,5ppm

Vedlikehold min. Ukentlig

Sjekk, skimmer, forfilter sirkulasjonspumpe. Sandfilter. Backwashe/vaskes om nødvendig:
Ca 3 min Backwash og 20 sek Rinse.
NB! Sirkulasjonspumpe SKAL alltid slås av når stilling på seksveisventil eller stengeventiler/kraner endres.

• pH sjekkes, minimum en gang
• pH dosator, sjekk display og etterfyll om nødvendig kanne
• Klorbasseng, klorverdiene sjekkes
• Fritt Klor 1-3ppm
• Bundet Klor 0,0-0,5ppm
• Total Klor 1-3ppm

Manuell vannbehandling

• Klorgranulat; tilføres daglig, 1-2gr pr m3, følg pakningsinstruks.
• Langsomtoppløsende 90/200gr klortabletter eller 200gr multifunksjonstabletter kan brukes i en flyter eller i en dosator montert på kretsløpet etter oppvarming.

Klor- og pH dosator

Husk å kalibrer prober. Sjekk, om nødvendig tilfør flytende klor
Saltvannsklorinator eller Magna system, sjekk, om nødvendig tilfør salt
eClear Klorfritt vannbehandlingssystem.
Kontroller verdiene og juster om nødvendig

• pH 6,8-7,2
• Vannets Hardhet 250-350ppm
• Kobber maks 0,5ppm (ved for høye kobberverdier kan det bli grønnskjær i håret, for å senke kobberverdien, bytt ut noe av bassengvannet) 
 • Bytt UV-lampe hvert 2-3 år

MagnaSystem

Saltvannsklorinator

Vedlikehold generelt Basseng/Overdekking

• Bassenget kan tappes ned og rengjøres med Kant GEL / BioGreen eller lignende. Viktig at bassenget fylles opp umiddelbart etter rengjøring, dvs bassenget skal ikke stå uten vann mer enn noen få timer, dette gjelder Glassfiberbasseng, (avvstiving skal brukes)

Liner/dukbasseng og Niveko-pools

• CoverSeal overdekking – sikkerhetstrekk
Trekket skal ikke brukes før minimumstemperaturen(nattemperatur) er over +5 grader
PVC duken rengjøres med en myk klut, svamp eller lignende
Gummibåndet skal rengjøres, når systemet er i åpen posisjon, løft gummibåndet forsiktig opp, sjekk og fjerne smuss.

DET TAS FORBEHOLD OM AT BRUKS-/VEDLIKEHOLDS INSTRUKSENE TIL DE ENKELTE PRODUKTENE FØLGES.

Lykke til med oppstart og drift av deres basseng.
Kontakt oss gjerne ved behov for vannkjemikalier eller ved behov av service.