Nøkkel

Salget av nye boliger i juni 2020 endte 3 % over fjorårets nivå

Men etter første halvår ligger salget likevel 22 % under fjoråret

Salget av nye boliger i juni endte 3 % over tilsvarende måned i 2019. Andre kvartal 2020 ble bedre enn første kvartal 2020 på salg, men endte likevel 19 % under andre kvartal i 2019.

Hittil i år ligger salget 22 % under fjoråret. Igangsettingen i juni i år lå 13 % under tilsvarende måned i fjor. Igangsettingen var også høyere i andre kvartal 2020 enn i første kvartal 2020, men igangsettingen i andre kvartal lå hele 22 % under andre kvartal i 2019. Hittil i år ligger igangsettingen 15 % under fjoråret.

Ser vi på de ulike boligtypene, viser resultatene at vi har en nedgang i salget av samtlige boligtyper hittil i år. Eneboliger ligger 18 % under fjoråret, småhus ligger 22 % under fjoråret og leiligheter ligger 24 % under fjoråret.

 Ser vi på tolvmånedersendringen i salg ligger vi nå 12 % under. Eneboligsalget ligger 19 % under på tolvmåneders basis, mens småhus og leiligheter ligger hhv.     2 % og 14 % under foregående tolvmåneders periode.

 Igangsettingen fordelt på boligtype viser en nedgang 18 % for eneboliger og småhus og en nedgang på 12 % på leiligheter hittil i år.

 Ser vi på tolvmånedersendringen i igangsetting ligger vi nå 17 % under. Tolvmånedersendringen i igangsetting viser en nedgang på 17 % for eneboliger, 10 % for småhus og 20 % for leiligheter.

På fritidsboliger er det en nedgang i salget hittil i år på 10 %. Igangsettingen ligger hittil i år 16 % under fjoråret. Tolvmånedersendringen ligger på - 12 % på salg og - 22 % på igangsetting av fritidsboliger.