Rød hus

Kort hytteoppdatering – sterkere vekst!

Positiv utvikling i fritidsboligmarkedet hittil i år, sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Det er svært mange fritidsboliger som er solgt det siste halve året, som først har blitt tinglyst de siste to ukene. En tinglysning skjer som regel 2–3 dager etter overtakelse og må ikke forveksles med tilslaget. Det er først når tinglysningen gjennomføres at offentligheten får kjennskap til kjøper, selger, pris og liknende. 

Prognosesenteret har registrert en økning på 12 % i antall fritidsboligtinglysninger så langt i 2020, mot samme periode i fjor. Kvadratmeterprisene er på rekordhøye 31 063 kroner, mot 29 484 kroner i samme perioden i fjor, noe som gir en økning på 5,4 %.

Gjennomsnittsprisen for en fritidsbolig har vært på 2,33 millioner, som er en økning på 6,2 % mot samme periode i fjor.

De forskjellige hyttene

Etterspørselen etter sjøhyttene har fått mye oppmerksomhet i media – med rette! Det har vært en utrolig økning med 19,3 % flere sjøhyttetinglysninger så langt i 2020, mot samme periode i fjor. Gjennomsnittsprisen for sjøhytter har hatt en vekst i samme periode på 9,6 %. Kvadratmeterprisen er på 30 000 kroner. Merk at Prognosesenterets definisjon av en sjøhytte er en hytte som ligger maks 400 meter fra kyst eller en stor innenlandssjø.

Når det gjelder fjellhytter (over 800 moh.) har ikke etterspørselen økt i like stor grad som hos sjøhyttene, men det er fortsatt en 4,3 % økning i antall tinglysninger. Kvadratmeterprisene har imidlertid hatt en sterk økning på 8 % til 34 500 kroner og gjennomsnittsprisen er 3,1 millioner, som er opp 7,4 % fra samme periode i 2019.

Innenlandshytter, som verken er fjell- eller sjøhytter, omtales ikke like ofte, men har også fått et betydelig løft med en økning på 8,5 % fra tilsvarende periode i fjor. Kvadratmeterprisen er like under 30 000 kroner og gir en økning på 5,8 %.

 Statistikken som blir omtalt i denne artikkelen gjelder sammenligning av perioden 1.1–6.7 2019 mot 1.1–6.7 2020.

 
Omsetningskriterier

Merket som Fritidseiendomstransaksjon i skjøtet, fritt salg, bebygd eiendom, kun nye eiere, kjøper og selger har ikke samme etternavn og omsetningen er høyere enn 0 kroner.

 

Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker i Prognosesenteret.