Hytte på fjellet

Hytte som gave – slekt skal følge slekters gang

Av senioranalytiker Carl Christian Mathiesen.

Som vi tidligere har nevnt, har det aldri blitt omsatt så mange hytter som i 2020. Samtidig har det aldri blitt registrert like mange hytter som er tinglyst som gaver. Hittil i år er det tinglyst 2 895 hytter som er gitt som gave. Disse gavetinglysningene utgjør 14 % av alle fritidseiendomstinglysninger i Norge.

Høy andel gaver uten vederlag

80 % av gavetinglysningene er registrert uten oppgjørsbeløp, som i realiteten betyr at de er gitt gratis. De resterende 20 % er gitt i gave mot beløp, hvor gjennomsnittsbeløpet i 2020 er på 790 000 kroner. Disse beløpene kan både være balansering av fremtidig arveoppgjør og/eller et generelt vederlag.

Få gaver fra besteforeldre

Gjennomsnittsalderen til mottakere er 48 år, samtidig som gjennomsnittsalderen til giverne er 76 år.

Den gjennomsnittlige differansen mellom giverens og mottakerens alder er på 29 år, som stemmer ganske godt overens med fars alder ved fødsel rundt 60–70-tallet.

Ved 88 % av tinglysningene er det er aldersdifferanse mellom giver og mottaker på mindre enn 40 år. Dette kan som regel tilskrives foreldre som gir hytta videre til sine barn.

Ved kun 3 % av tinglysningene er det en aldersdifferanse på mer enn 50 år, som kan tilskrives besteforeldre som gir til barnebarn.

I gjennomsnitt mottar 1,6 personer gaven, mens det er gjennomsnittlig 1,2 personer som givere.

Gavens forpliktelser

Som Marcel Mauss diskuterer i boken "Gaven", forplikter gaven. De som mottar gaven er både forpliktet til å ta imot og forpliktet til å gjengi. Giverne av hytta skal selvsagt være like velkommen som da de eide den – og nå uten økonomiske forpliktelser. Sånn er livets rundgang.

 
Hytte som julegave?

Det er ingen betydelig oppgang i gavetinglysninger av fritidseiendom i januar sammenlignet med andre måneder i året. Det er dermed ingen grunn til å tro at vi finner en hytte under årets juletre.

Sosialdemokratisk arveavgift fra 2021?

Neste år er det stortingsvalg og en reell mulighet for å se et sosialdemokratisk styre. Dette kan bety at arveavgiften blir gjeninnført og utløser flere hundre tusen i tapte familiekroner. Det har aldri vært mer gunstig å gi bort hytte enn nå. Samtidig er det verdt å merke seg at det alltid påløper 2,5 % i dokumentavgift av hyttas estimerte verdi.

Definisjoner

Gavetinglysning = Skjøtet er markert med både "gave" og "fritidseiendom".

Statistikkperiode

1. januar 2020–22. november 2020.