Trebord males

Hvor henter vi inspirasjon til utvendig oppussing?

Mer enn en femtedel av alle utvendige oppussingsarbeider startes i juni

For de av oss som har sneiet forbi et byggevarehus i løpet av pinsen, er det lett å kjenne seg igjen i at juni er den definitive toppmåneden for oppstart av utvendige oppussingsarbeider. Mer enn en femtedel av alle utvendige oppussingsarbeider startes i juni. Prognosesenterets «ByggMonitor» viser at mer enn halvparten av de utvendige oppussingsarbeidene skjer i perioden mai-august. Det er med andre ord nå det skjer!

Hvem eller hva inspirerer oss?

Det er de rasjonelle forklaringene som i størst grad trekkes frem som inspirasjon til at man pusser opp utvendig, mer enn 4 av 10 svarer at behovet for oppussing er utslagsgivende – så får det være opp til hver enkelt å tolke hva som ligger i dette.  I noen tilfeller er oppussing antageligvis strengt nødvendig for at boligen ikke skal forfalle, i andre tilfeller kan behovet være av mer kosmetisk art.

Mer enn en fjerdedel mener at egen smak og egne ideer var styrende for at man ville pusse opp. Helt sikkert korrekt, men hva som påvirker den egne smaken kan man jo spekulere i.

Boligmesser, venner og bekjente, interiørsider på Internett og utstillinger i butikk, er andre forhold som gir oss inspirasjon til utvendige oppussingsarbeider. Hva som treffer hvilke grupper best, får vi komme tilbake til ved en annen anledning.