Kvinne og mann peker på illustrasjon av rom

Hva mener Kari og Ola Nordmann om nybygde boliger

Se resultatet fra vår siste Future Living-undersøkelse.

I vår siste Future Living-undersøkelse har vi spurt forbrukerne om hvilke holdninger de har til nybygde boliger. Når det gjelder forbrukernes generelle innstilling til å bo i en nybygd bolig, er flesteparten positive eller svært positive til dette. Det er også en god del som ville foretrukket å kjøpe en nybygd bolig fremfor en brukt ved kjøp av neste bolig. Med det sagt, er de fleste enige om at nybygde boliger er dyre. Denne holdningen deles både av de som har erfaring med å kjøpe/leie en nybygd bolig og de som ikke har noen erfaring. Vi vet også at økonomi begrenser muligheten for mange til å kjøpe en nybygd bolig.
 

Klimavennlig

En ting som det faktisk virker som om forbrukerne har fått med seg, er at nybygde boliger er mer klimavennlige enn brukte boliger. Årsaken til hvorfor man opplever at nybygde boliger er mer klimavennlige er fremfor alt at det stilles strengere krav når man skal bygge en slik bolig, og at man bruker nyere teknologi og mer miljøvennlige materialer i byggeprosessen. Andre ting som nevnes, er bedre isolasjon og oppvarming av boligen.
 

Utseende og arkitektur

Når det gjelder utseende og arkitektur er ikke forbrukerne alltid like enige. Resultatet viser imidlertid at en større andel opplever nybygde boliger som upersonlige enn motsatt. Det ser også ut til at de yngre i større grad oppfatter nybygde boliger som upersonlige sammenlignet med øvrige aldersgrupper. At nybygde boliger er karakterisert av moderne og nytenkende arkitektur, er de fleste forbrukere mer eller mindre enig i.

 

Vil du vite mer?

Ønsker du å vite mer om denne undersøkelsen og Future Living-konseptet generelt, er du velkommen til å kontakte ansvarlig prosjektsjef, Andreas Brand.