Planker og malekoster

Høyere andel som pusser opp boligen

Mer enn 915 000 norske husholdninger har foretatt innvendige eller utvendige oppussingsarbeider de siste 12 månedene.

Andelen som har utført en eller annen form for oppussingsarbeider de siste 12 månedene har økt fra 33 % til 37 % fra forrige til nyeste måling. Det betyr at mer enn 915 000 norske husholdninger har foretatt innvendige eller utvendige oppussingsarbeider de siste 12 månedene, en økning på nesten 100 000 husholdninger fra forrige måling!

Koronaeffekten har bidratt til mer oppussing

Det har, med enkelte unntak, vært en økende aktivitet i oppussing av de fleste rom, der kjeller/bod og stue har hatt den største økningen. Veksten i oppussingsmarkedet kan delvis forklares med at nordmenn i større grad holdt seg hjemme ifb. med koronapandemien, og følgelig hatt mer fokus på ting som burde gjøres hjemme.

Størst vekst for malerarbeider

Når det gjelder innvendig oppussing er det malerarbeider som er vanligste formen for oppussing, og som også har hatt den største veksten fra forrige måling.

For utvendige arbeider registrerer vi betydelig vekst for terrasse og belegningsstein, hvilket kan tilskrives en naturlig vekst i denne perioden av året.