Hytter ved sjøen

Fakta om sjøhyttemarkedet 2020

Som de fleste har fått med seg, har korona-effekten skutt sjøhytteprisene i taket.

Etter all sannsynlighet vil 2020 stå igjen som rekordåret for både antall hytteomsetninger og høyest gjennomsnittspriser – iallfall frem til 2021 ...

Samtidig ser vi en brutal nedgang i fritidsboligproduksjonen, hvor det så langt i år er fullført 30 % færre fritidsboliger enn samme periode i fjor (ikke inkludert fritidsleiligheter). Det er også registrert 47 % færre igangsettingstillatelser for fritidsboliger i 2020 (ikke inkludert fritidsleiligheter).

 Disse tallene er imidlertid hentet fra Kartverket, og det er mye som tyder på noe manglende innrapportering fra flere store hyttekommuner. Samtidig vet vi at turbulente tider og usikre fremtider ofte reduserer lysten til å kjøpe nye boliger som først står ferdig om noen år. Dette kan begrunnes med usikker husholdningsøkonomi, usikkerhet om de små lokale boligbyggerne overlever pandemien og om utbyggeren klarer å ferdigstille hytta i tide. Det er også mange store fritidsboligprosjekter som kan være vanskelig å saksbehandle alene fra hjemmekontoret. Vi har undersøkt foreløpige nivåer og sammenlignet mot tilsvarende periode i fjor. I tillegg har vi sett nærmere på hvem kjøperne av disse sjøhyttene er.

OMSETNINGSFAKTA FOR SJØHYTTER I 2020
(FORELØPIGE TALL 1. JANUAR–20. SEPTEMBER):

Sjøhytteomsetninger i Norge: 4 436 omsetninger (26 % vekst fra samme periode i fjor)

Flest sjøhytteomsetninger: Kristiansand (101 omsetninger, 87 % vekst fra samme periode i fjor)

Medianpris i Norge: 1,71 millioner, 11 % økning fra samme periode i fjor

Høyest medianpris: Færder (5,33 millioner, 62 % økning fra samme periode i fjor)

Lavest medianpris: Narvik (700 000, 47 % økning fra samme periode i fjor)

Gjennomsnittspris Norge: 2,31 millioner, 12 % økning fra samme periode i fjor

Høyest gjennomsnittspris: Lillesand (7,79 millioner, 72 % økning fra samme periode i fjor)

Lavest gjennomsnittspris: Narvik (924 000, 27 % oppgang fra samme periode i fjor)

Kvadratmeterpris i Norge: 30 821 kr, 7 % økning fra samme periode i fjor

Høyest kvadratmeterpris (BRA): Lillesand (79 000 kr, 69 % økning fra samme periode i fjor)

Lavest kvadratmeterpris (BRA): Rana (16 000 kr, 9 % nedgang fra samme periode i fjor)

Gjennomsnittlig bruksareal i Norge: 79 m²

Høyest gjennomsnittlig bruksareal: Strand i Rogaland (136 m²)

Lavest gjennomsnittlig bruksareal: Aremark Viken (45 m²)

Andel kvinnelige kjøpere i Norge: 47 %

Høyest andel kvinnelige kjøpere: Steinkjer (53 %)

Lavest andel kvinnelige kjøpere: Kragerø (37 %)

Gjennomsnittsalder for kjøperne: 48 år

Høyest gjennomsnittsalder for kjøperne: Sarpsborg (54 år)

Lavest gjennomsnittsalder for kjøperne: Rana (41 år)

Bruttoinntekt (median) til kjøperne: 677 000 kroner

Høyest bruttoinntekt (median) til kjøperne: Kragerø (4,5 millioner kroner)

Lavest bruttoinntekt (median) til kjøperne: Namsos (636 000 kroner)

Statistikkperiode: 1. januar–20. september 2020

Kilder: Prognosesenteret, Matrikkelen, Grunnboka og Eierregisteret

Omsetningskriterier: (1) Tinglyst som fritidseiendomstransaksjon, (2) fritt salg, (3) bebygd eiendom, (4) kjøper og selger har ikke samme etternavn og (4) kun nye eiere registrert i tinglysningen.

 I tillegg er det kun sett på de kommunene med minst 30 sjøhytteomsetninger for å unngå de små sjøhyttekommunene som er preget av tilfeldigheter.