Par rund flytteesker i stue

Boligverdier

Skal vi leke bytteleken?

Vi leser stadig om stigende boligpriser som bekymrer fremtidige boligkjøpere. Samtidig kjøper de fleste deres neste bolig i samme marked som de selger, hvor prisveksten har vært lik.

Noen har en bevisst strategi om å låne til pipa – eller maksimere boliglånet, for å kjøpe dyrest mulig bolig. Hvis boligen befinner seg i et marked med høy boligprisvekst, kan gevinsten være svært hyggelig, slik at de har høyere egenkapital ved neste boligkjøp enn hvis de tidligere kjøpte en rimeligere bolig. Det er selvfølgelig en viss risiko ved å maksimere boliglånet, i tillegg til at øvrig husholdningsforbruk begrenses og man blir mindre rustet for store uforutsette utgifter.

Samtidig er det mange som kanskje bor i en storby og vurderer å flytte tilbake til hjemstedet, som ofte er et marked med lavere boligpriser. Flere av disse eier en bolig i byen og kan vente seg en pen avkastning ved salg. Kanskje kan de kjøpe den store, flotte eneboligen på hjemstedet, som de bare kunne drømme om i byen.

 Eiendomsmeglere i mellomstore byer rapporterer om hjemflyttede Oslo-folk som «nesten ikke tenker på pris når de skal kjøpe bolig – de har lommeboka full med penger!». For mange mellomstore byer eller forsteder i Norge driver disse hjemvendte storbymenneskene boligpriser oppover.
 
Carl Christian Mathiesen er senioranalytiker i Prognosesenteret, og har flere års analyseerfaring innen segmentering, geodemografisk analyse, handelsanalyse, politiske valgdata og statistikk.